Protocol Covid Feslloc 2021

Mesures preventives

Per al públic:

 • Ús de gel hidroalcohòlic. Podràs trobar-ne en molts llocs del recinte feslloquer: accés a la zona de concerts, lavabos, zona de venda de tockems, barra… Fes-ne ús amb freqüència, per la teua seguretat i la de la resta de persones assistents al festival.

 • Ús de la mascareta. L’ús de la mascareta és obligatori sempre i en tots els llocs de l’àrea habilitada per al festival. Porta la teua mascareta principal i una altra de reserva. Només ens podrem treure la mascareta puntualment per a menjar i beure, i sempre sense alçar-nos de taula.

 • Distància de seguretat. Intenta mantindre sempre la distància de seguretat d’1,5 m entre persones assistents (si sou persones convivents podeu “feslloquejar” amb major proximitat). Tot i que el Feslloc es fa en un espai obert i el risc de contagi és menor que en espais tancats- segons asseguren les institucions sanitàries – recorda que l’ús de mascareta és obligatori.

 • Gots d’un sol ús. Per motius sanitaris, els gots seran d’ús individual i no es podran reutilitzar. Per favor, una vegada hages acabat d’utilitzar-lo, diposita’l en algun dels contenidors habilitats per l’organització. Mai no els llances a terra, per favor.

 • Localitat. Una vegada ocupes una cadira, aquesta serà la teua i no podràs cedir-la ni ocupar-ne una altra. Podràs agrupar cadires en cas d’estar amb persones convivents.

 • Zones de seguretat. Habilitarem zones no utilitzades a la perifèria de la zona de cadires. Pel bé de totes i tots, respecta-les.

 • Trànsits. Per favor, segueix les indicacions de trànsit que trobaràs arreu de tot el recinte, així com les indicacions relatives al manteniment de les distàncies de seguretat.

 • Entrada i eixida del recinte. Es realitzarà de forma escalonada.

 • Lavabos. Hi ha disposat un servei de desinfecció permanent dels urinaris. En tot cas, neteja’t les mans amb gel hidroalcohòlic o sabó abans i després de fer ús dels banys.

 • Barra. Mantín la distància de seguretat en les barres i espera el teu torn de comanda. En les barres trobaràs gel hidroalcohòlic per poder higienitzar-te les mans.

 • Servei sanitari. Comptem amb un lloc permanent amb ambulància i personal sanitari auxiliar per atendre qualsevol emergència durant la celebració dels concerts. És personal format sobre els protocols COVID.

 • No es pot fumar en tot el recinte de concerts.
 • Per motius de seguretat, es recomana al públic que faça el pagament mitjançant targeta.
 • No se serviran begudes a partir de les 0.00h. El festival NO ADMET en cap moment la devolució dels tokens no utilitzats. El festival no vendrà tokens a partir de les 23.30 h.

Per al personal i per als artistes:

 • El personal tècnic responsable de la producció del festival haurà de comptar amb la preceptiva formació sobre els protocols COVID -19 vigents en el moment del festival.

 • Caldrà que el personal tècnic i els artistes s’encarreguen de la higienització de l’instrumental emprat en cadascun dels diferents concerts programats.

 • El personal tècnic responsable de la producció del festival haurà de comptar amb els equips de protecció individual (EPI) preceptius per a aquests tipus d’activitat.

 • L’organització del Feslloc desinfectarà i netejarà els espais comuns utilitzats (banys i vestidors, zones de descans, bàsicament) abans, durant i després de cada concert.

 • Cada artista tindrà dret a gaudir d’un vestidor assignat per l’organització únicament durant el temps que es considere imprescindible per fer el concert amb comoditat i seguretat. Després caldrà desallotjar-lo per procedir a netejar-lo a fons, d’acord amb els horaris que establirà l’organització.