Persones menors de 18 anys

 Ja a la venda online les entrades per a menors! 

A causa de la situació sanitària i l’aforament limitat d’aquesta edició, ja podeu comprar aquestes entrades:

Si vols agafar les teues entrades de menors a taquilla, com sempre, també ho podràs fer, n’hi haurà de sobres.

Tira cap a sota per consultar les condicions per a menors d’edat!
Si ja has comprat una entrada d’adult i necessites que te la canviem per una entrada de menor, et tornarem la diferència a la taquilla del #Feslloc2021
Gràcies!

Condicions d’accés i preu de les entrades:

Els menors de 18 anys poden assistir al Feslloc 2021 amb unes condicions que cal llegir detingudament.

Condicions d’accés i preus de les entrades:

 1. Les persones de 8 anys o d’una edat inferior podran entrar al Feslloc de forma gratuïta, sempre que vagen acompanyats pel progenitor, tutor legal o adult responsable. Per beneficiar-se d’aquesta mesura, els interessats hauran de presentar davant l’organització un document legal (DNI, llibre de família…) que ho acredite de manera fefaent.
 2. Els menors amb edats compreses entre 9 i 13 anys abonaran la meitat del cost de l’entrada (preus establerts en taquilla per a cada tipus d’entrada) i sempre hauran d’anar acompanyats pel progenitor, tutor o adult responsable.
 3. A partir dels 14 anys d’edat, tots els assistents al festival abonaran el preu íntegre establert per a cada tipus d’entrada i/o abonament.
 4. Els menors fins els 15 anys d’edat SEMPRE hauran d’anar acompanyats pel progenitor, tutor o adult responsable.
 5. Els menors que tinguen 16 o 17 anys d’edat podran accedir al recinte del Feslloc sense la companyia d’un adult, sempre i quan presenten en taquilla la preceptiva autorització del tutor legal que es fa responsable de les seues accions mentre aquests es troben al Feslloc.
 6. En tots els casos, els menors de 18 anys hauran de portar el DNI (o document equivalent) sempre damunt.
 7. El tutor legal del menor haurà de signar una autorització per la qual es fa responsable del fill/ de la filla i de les seues accions mentre aquest/a es trobe a les instal·lacions municipals habilitades per al festival (zona d’acampada, piscina, auditori, recinte de concerts, etc).
 • Si lacompanyant durant el festival és el pare, mare o tutor legal: tant el menor com l’acompanyant hauran de presentar el DNI, llibre de família, passaport d’ambdós o document legal que acredite la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor.
 • Si l’acompanyant no és el pare, mare o tutor legal: l’acompanyant haurà de presentar l’autorització d’assistència per part del pare, mare o tutor legal del menor, acompanyada de fotocòpia de DNI, llibre de família o passaport d’ambdós (acompanyant i menor).
 1. L’incompliment d’algun dels requisits anteriors podrà motivar l’expulsió del recinte i no donarà dret a reemborsament de l’import abonat per l’entrada.
 2. Cap persona (adulta o menor d’edat) podrà accedir als espais del Feslloc sense haver adquirit l’entrada o l’abonament i sense la preceptiva polsera acreditativa.
 3. Segons la normativa vigent, està prohibida la venda de begudes alcohòliques als menors de 18 anys.